מבוא ל”פדגוגיה אתית”

הקורס “מבוא לפדגוגיה אתית” כולל 3 מפגשים ומטרתו להדריך אנשי חינוך איך ניתן לשלב את הגישה בדרך לימודית או טיפולית שלהם. בקורס נדבר על מהות ועקרנותיה של הגישה.
הקורס מתאים לאנשי חינוך וטיפול, לצוותי חינוך, לאנשי אקדמיה העוסקים בחינוך, למורים, ליועצות חינוכיות, לגננות, למרפאות בעיסוק, לקלינאי תקשורת, למורים להוראה מתקנת, למנהלי צהרונים, לכל מי שמלמד ילדים ומתבגרים – כולל סטודנטים.

בימים האלה המושגים חינוך ילדים, מוסד הבית ספר, שיטות לימוד עוברים שינויים ומהפכות. קיים בילבול גדול גם בקהילת ההורים וגם בקהילת המורים מה נכון היום, איך ללמד היום את הילדים, מה יש לעשות אחרת ממה שהיה נכון לפני מספר שנים ומה אסור שישתנה. צצות שיטות חדשות-ישנות ושמות נוצצים, שמשכנעים שדרכם היא הכי הנכונה ביותר. מופיעים ספרים אבי כרס שמתארים שיטות ודרכים ברורות לגבי מה צריך לעשות.

“פדגוגיה אתית” היא גישה הוליסטית, העוסקת בילד בכל הרבדים, קרי: בחינוך, בהתפתחות ובהשכלה.
פדגוגיה אתית דוגלת בדרכים הומניות, אנושיות ואתיות לטובת התפתחות אישיות שלמה ככל האפשר.
פדגוגיה אתית פותחה על בסיס חוקים המסתמכים על תהליכי התפתחות פיזיולוגית ופסיכולוגית של האדם.
שלבי ההתפתחות של הילד על פי הפדגוגיה אתית מקבילים לתהליכים התפתחותיים פסיכו-פיזיולוגיים.

תוכנית הקורס

מפגש 1

המפגש הראשון עוסק בעקרנות הגישה ונציג שלושה מטא-מקצועות. 

אורך המפגש: כשעה וחצי.

מפגש 2

המפגש השני מוקדש בשלבי התפתחות הילד על פי “פדגוגיה אתית”.

אורך המפגש: כשעה וחצי.

מפגש 3

במפגש השלישי נעסוק כיצד ניתן להשתמש בעקרונות הגישה הלכה למעשה .

אורך המפגש: כשעתיים וחצי.