משחקי בריאות ולמידה, כרך ד', אונות המוח

38.00

הספר רביעי בסידרת הספרים "משחקי בריאות הלמידה".
בספר מופיעים משחקים לחיזוק כל אונה בנפרד ומשחקים לשילוב של שתי האונות.

תיאור

הספר הרביעי בסידרת הספרים "משחקי בריאות הלמידה".
הספר דן במאפייני עיבוד המידע ע”י כל אונה בנפרד.
בספר מופיעים משחקים לחיזוק כל אונה בנפרד ומשחקים לשילוב של שתי האונות.
בסוף הספר מופיע שאלון לאבחון תפקוד המוח שמאפשר לזהות מאפייני עיבוד מידע של ילדיכם ושל עצמכם.