משחקי בריאות ולמידה, כרך ג', ערוצי הקליטה

38.00

הספר שלישי בסידרת הספרים "משחקי בריאות הלמידה".
הספר המתאר את חשיבות ערוצי הקליטה וכן משחקים לחיזוקם.

תיאור

הספר השלישי בסידרת הספרים "משחקי בריאות הלמידה".
הספר דן בשני היבטים: הראשון, חיזוק יכולת הקליטה של כל ערוץ בנפרד וגם חיזוק יכולת הקליטה המשולבת של כל שלושת הערוצים יחד, ללא תקלות ובעיות. הדבר יכול לתרום רבות ללמידה יעילה יותר.
ההיבט השני הוא שיפור התקשורת עם הילד.
בספר מופיעים משחקים לפיתוח וחיזוק של כל ערוץ בנפרד וגם לשילוב יעיל של שלושת הערוצים יחד. המשחקים מתאימים לילד אחד או לקבוצת ילדים. בסוף הספר מופיע שאלון לאבחון תפקוד ערוצי הקליטה שמאפשר לזהות מאפייני קליטת מידע של ילדיכם ושל עצמכם.