משחקי בריאות ולמידה

השיטה “משחקי בריאות ולמידה” היא חלק מהגישה הכללית יותר שנקראת “פדגוגיה אתית” שפותחה על ידי דר’ אנדרי וליאבסקי. השיטה “משחקי בריאות ולמידה” מתמקדת במישור ההתפתחותי של הילד.
השיטה מחברת בין משחק ללמידה. כלומר, הלמידה מתרחשת תוך כדי משחק. למידה דרך משחקים יכולה להיות קלה יותר, מעניינת יותר וכיפית יותר. במשחק קל יותר לווסת ולהתאים את דרגת הקושי לילד. לפעמים כשילדים שקועים עמוק בתוך משחק, החשש שלהם להיכשל או לטעות נעלם או פוחת באופן משמעותי. 

משחקי בריאות ולמידה” הינם תרגילי אינטליגנציה, תרגילים גופניים והתנהגותיים, המשלבים בתוכם תחומי אמנות, תנועה, ודמיון מודרך. הם מכילים ידע ממסורות עתיקות שונות, ממדעי החברה והטבע, ומהרפואה האלטרנטיבית והקונבנציונלית. השיטה הינה אקלקטית, ומכילה אוסף של תרגילים מתוך מקורות שונים. שיטת “משחקי בריאות ולמידה” מאפשרת לשפר כישורים קיימים ולפתח מיומנויות חדשות. המשחקים מתבססים על אימון המוח, על ידי פיתוח מיומנויות ריכוז, כישורים וורבליים, מוטוריים, ויזואליים, אודיאליים ושיפור מהירות עיבוד מידע ותגובה.
השיטה מתבססת על שלושה מרכיבים עיקריים: תפקוד מנגנון השליטה העצמית, תפקוד ערוצי הקליטה ותפקוד אונות המוח.

סידרת הספרים "משחקי בריאות וללמידה" כוללת ארבע ספרים: “משחקי בריאות ולמידה – עקרונות“, “מנגנון השליטה העצמית“, “ערוצי הקליטה” ו-“אונות המוח“.

מנגנון השליטה העצמית

באופן מודע כל אדם יכול בכל רגע נתון לשים לב לכמות מידע מוגבלת. אי אפשר בו זמנית לעשות דברים רבים. כמו שוטר שמכווין תנועה, מנגנון השליטה העצמית, מפנה את תשומת ליבנו לעניינים בעלי עדיפות עליונה. מנגנון השליטה העצמית זה “האני” של האדם בראשו, שאחראי על חלוקת תשומת הלב, על הפעלה או עצירה של פעילויות, על עיבוד הגירויים הרבים שנכנסים בו זמנית למוח. הוא זה שמדרג אותם לפי חשיבותם ומתאם תגובות החוצה.

מנגנון השליטה העצמית הוא כמו אדם היושב בחדר בקרה מול מספר מסכי מחשב, שמראים עקומות זזות וגרפים בעלי עמודות צבעוניות בגבהים משתנים.
בנוסף ישנם מספר רמקולים שמתוכם נשמעים קולות שונים: מוסיקה, דיבור ורעשים.
מצב דומה מתקיים אצלנו בראש כתוצאה מתפיסת העולם החיצוני. חוץ מהמידע המגיע מקולטני הראייה, השמיעה, הריח והתחושה, “הרכז הפנימי” מקבל גם אותות פנימיים שבאים מאיברים פנימיים, כגון: מעי, לב, כבד, וגם מידע על מקום הגוף במרחב וכו’.
מנגנון השליטה העצמית עוקב אחרי כל הנתונים ועוסק בתיאום תגובות.

private property 008

סיבה שכיחה מאוד לקשיים רבים של ילדים היא שמנגנון השליטה העצמית שלהם חלש ואינו מפותח מספיק. במילים אחרות, ילד כזה אינו שולט בעצמו היטב. בתקופת הילדות המוקדמת, כאשר אין מספיק ניסיון אישי, המבוגרים מנהלים את הילד. מנגנון השליטה העצמית שלו דומה באותו שלב לחייל ממושמע, שממתין להוראות מלמעלה. אם נאמר לו להתלבש, הוא יתלבש. אם ההוראה היא להחזיר את הכוס למקום, אז הוא יחזיר אותה למקום. אם אין הוראה, מנגנון השליטה העצמית נמצא “במצב המתנה”. בהתבגרות תקינה, ככל שהמנגנון מבשיל, הילד יכול לתת לעצמו יותר ויותר הנחיות ולהתמודד איתן ביעילות. לפעמים המנגנון מבשיל לאט, כלומר המנגנון נתקע בשלב הצורך לשמוע הנחיות מבחוץ.

טיב מנגנון השליטה העצמית ניתן לבדיקה ע”י מדידת 7 פרמטרים של השליטה העצמית. את הפרמטרים ניתן למדוד בקלות ע”י סטופר ולקבל תמונה איכותית וכמותית לטיב המנגנון השליטה העצמית של אדם ככלל וילד בפרט. אפשר לשפר את מנגנון השליטה העצמית  באופן משמעותי ע”י אותם תירגול 7 פרמטרים של השליטה העצמית.

ערוצי הקליטה

כל ילד קולט מידע מהעולם החיצוני בעיקר באמצעות שלושה סוגי קולטנים. אנו נקרא להם ערוצים. כל שלושת הערוצים קיימים ומתפקדים אצל כל ילד, ובכך כל הילדים דומים. המידע הראייתי נקלט באמצעות הערוץ הוויזואלי, המידע הקולי נקלט באמצעות הערוץ האודיאלי, והמידע תחושתי נקלט ע”י החיישנים על גבי עור. ערוץ זה נקרא הערוץ הקינסתטי. ביוונית “תנועה” – kinema, kinematos. הסמל של הערוץ הוויזואלי הוא עין, של הערוץ האודיאלי – אוזן, ושל הערוץ הקינסתטי –  יד ורגל.
נפחי המידע שנכנסים דרך שלושת הערוצים האלה אינם שווים.
מקובל לחשוב שהחלק הדומיננטי במידע שאנו מקבלים נקלט באמצעות הראיה. למרות זאת, גם שני הערוצים האחרים חשובים לתפקודו התקין של כל אדם. ולכן נדרש לחזק את יכולת הקליטה של כל ערוץ בנפרד וגם את יכולת הקליטה המשולבת של כל שלושת הערוצים יחד, ללא תקלות ובעיות.

אונות המוח

המוח האנושי מחולק לשתי אונות – אונה ימנית ואונה שמאלית. אונות המוח דומות אחת לשנייה מבחינה חיצונית אך תפקודן של שתי האונות שונה לחלוטין. נסקור בקצרה את תפקוד כל אחת מהאונות.

אונה ימנית – היא אחראית על תפיסת המציאות של העולם הסובב אותנו בצורה שלמה ורגשית. ובנוסף, היא אחראית על החשיבה באמצעות דמויות והתנהגות רגשית. האונה הימנית מאפשרת לפתור בעיות באופן מיידי ויצירתי.
באונה הימנית של המוח מאוחסן מידע בחתיכות שלמות שמפוזרות באופן אקראי במקומות שונים. הלמידה שמנוהלת על ידי הצד הימני של המוח היא אקראית. המידע החדש “נבלע” בחתיכות שלמות, שביניהן לא חייב להיות קשר מובהק.

אונה שמאלית – היא אחראית על החשיבה הלוגית, על היכולת להסיק מסקנות, על היכולת לנמק ולהוכיח דבר כלשהו. בתוך האונה השמאלית של המוח נמצא מרכז החשבון. הצד השמאלי של המוח יוצר כללים, הנחיות וסדר פעולות בפתרון בעיות שגרתיות.
האונה השמאלית מתמצאת בזמן ומסתמכת על שעות, דקות, תאריכים, חודשים וימי השבוע. למידה המנוהלת על ידי חצי המוח השמאלי תתבצע מ-א’ עד ת’ בצורה עקבית.

למען התפתחות שלמה של אישיות הילד נדרשים תפקוד טוב של כל אונה בנפרד וגישור יעיל ביניהן.  שתי אונות המוח נדרשות לתפקד ביחד, “יד ביד”. הצד הימני של המוח יכול לתת מדד לאיכות עבודתו של הצד השמאלי, והצד השמאלי יכול להוות הערכה כמותית עבור הצד הימני.